Impact Design Mempengaruhi Keputusan Pelanggan untuk Pilih Brand Anda!

"Ramai Usahawan yang berniaga di ONLINE mempunyai masalah untuk menarik pelanggan.Antara puncanya adalah mereka gagal dalam menarik minat pelanggan untuk tengok POSTING mereka"

Antara Punca MASALAH utama Usahawan adalah: